15-02-2020

GROEI EN GEEST

Gisteren heb ik oude blogberichten gelezen. Ik glimlachte, fronste, zuchtte en was af en toe ontroerd. Het verbaast me dat ik een bepaalde mate van geestelijke groei ontdek. Groei in de diepte, zoals een boom dat doet. Alle eer aan Hem!🌴 Lees dit artikel over groeien als een palmboom.

Wil je in dit leven vrucht dragen dan moet je niet afhankelijk zijn van het oppervlaktewater, maar er zorg voor dragen om heel stevig geworteld te zijn in een diepe verborgen gemeenschap met God. Vaak moeten onze geestelijke wortels door allerlei verhardingen heenbreken om bij die diepe wateren te kunnen komen. Zoals het wortelgestel van de ceders van de Libanon dwars door een enorm rotsmassief heen moesten boren om tot het ondergrondse water te kunnen komen, zo moet de mens door oerbanken en andere harde lagen in het innerlijke leven heen om door te breken tot een echte diepe relatie met de Here.

Al die tijd  was ik geen moment buiten uit het bereik van Gods handen. Hij droeg me zelfs in Zijn hart. Hij heeft de beproevingen gebruikt om me te dieper te wortelen in Hemzelf. Daar gebruikte Hij Zijn Woord voor. En Zijn Geest.

Wie zou ik geweest zijn zonder Zijn Geest? 


C.H. Spurgeon heeft een stukje over de Heilige Geest geschreven waar ik geregeld aan denk. Ik wil het delen omdat het me bewust kan maakte van dingen waar ik me helemaal niet zo van bewust was.

Verlangen wij wel vurig genoeg naar de hulp van de Heilige Geest? Zijn we wel voldoende waakzaam om te voorkomen dat Hij Zijn hulp zou terugtrekken? Zonder Hem kunnen wij niets doen, maar door Zijn almachtige kracht zijn we tot buitengewone dingen in staat. Alles is afhankelijk van Zijn openbaring of de verberging van Zijn kracht. Lopen we niet dikwijls op Zijn roeping vooruit en handelen we niet vaak zonder Zijn hulp in te roepen? Laten we ons verootmoedigen voor ons tekortschieten in het verleden, opdat de dauw des hemels weer op ons zal rusten, de heilige olie ons zal zalven en het hemelse vuur weer in ons zal gaan branden. De Heilige Geest is geen tijdelijke gave, Hij blijft bij alle heiligen. We moeten Hem slechts op de juiste manier zoeken dan zal Hij Zich door ons laten vinden. Hij is jaloers, maar tevens medelijdend; als Hij Zich terugtrekt, keert Hij in genade terug. In Zijn ontferming en liefde wordt Hij ons niet moe, maar wacht Hij ons opnieuw genadig te zijn. (C.H. Spurgeon)

Ik vind de oproep aan het eind om me te verootmoedigen voor mezelf een goede oproep.Heb jij ook ervaren dat moeilijke dingen in je leven een groeiende uitwerking kunnen hebben?

🎧 He will hold me fast

20-12-2019

MIJN NACHT IS ZO LICHT ALS DE DAG

De dagen zijn even lang. Maar het lijkt alsof de helft van mijn tijd in duisternis gehuld is. Gisteren na het avondeten bracht ik wat afval naar de container. Ik bleef daarna even staan in onze achtertuin. Het was nog niet eens half zeven en de straatlantaarns brandden al! Ik voelde miezerige regendruppeltjes in mijn gezicht. Brrr! Gauw glipte ik het warme weer huis in.


Winterseizoen niet leuk
Ik vind dit seizoen niet leuk. Ik ben sneller down en moe en heb minder energie om aan een klus te beginnen. Het vervelende is dat ik veel vergeet de laatste tijd. Mijn hoofd lijkt wel een zeef!

Licht als de dag
Maar ik laat me niet op mijn kop zitten door mijn winterdip. Wat heb ik voor reden om zielig te doen? God is niet van plan om ervandoor te gaan in de winter. Hij is er altijd, dat heeft hij Zelf belooft.Wanneer ik me down voel, is Hij daarmee niet opeens verdwenen. Duisternis mag mij dan overvallen, maar mijn nacht is licht als de dag voor Hem!

Ik denk aan wat Sion zegt, in de Bijbel

De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal jou niet vergeten. Zie, ik heb je in beide handpalmen gegraveerd, je muren zijn steeds voor mij. ~ Jesaja 49:14-16

Vertrouw!
Misschien is het winterseizoen precies de goede tijd om jezelf te oefenen in vertrouwen op de God van ons leven. Hij heeft gezegd dat Hij Zijn volk (de Joden nooit) in de steek zal laten. Ook gelovigen uit de heidenen, die in Jezus geloven, heeft Hij in Zijn handpalmen gegraveerd. Hij denkt aan jou. Ook als jij te moe bent om te denken.


Ik heb Iemand die me onvoorwaardelijk liefheeft: mijn Vader in de hemel. Hij is door Zijn Heilige Geest heel dichtbij me. In mij. Dat maakt alles anders. Hij maakt op Zijn tijd het donker licht. Ik vertrouw op Hem en Zijn Woord.

↬ UpdateDeze blog verscheen voor het eerst op 03-12-2015. Gelukkig heb ik nu niet meer zo'n last van depressieve klachten in de winter. Ik denk dat het komt door het wandelen in het bos. Daar knap ik zo van op. 

Lees hier de 13 winterdip tips van So Chicken

22-11-2019

KOSTBAAR

Op mijn knieën met mijn schrobborstel in mijn hand word ik zomaar blij dat ik weer schrobben kan! Ik heb nog een kleine bewegingsbeperking aan mijn schouder, maar ik kan eindelijk weer schrobben zonder pijn! En schrobben doe ik. Ik wil dat de vierkante tegels blinken in het lamplicht.

Die badkamer van mij. Zucht. Hoe ik ook schrob, ik krijg hem niet meer echt mooi als ik zou willen. Ik zie oneffenheden, scheurtjes, aanslag tussen de wandtegels.


Ik lijk op mijn onvolmaakte badkamer. Defecten in mijn lijf, donkere hoeken in mijn karakter. Ik staar voor me uit. Misschien lijk ik nog wel het meest op het vieze dekseltje van het douche-putje. Bah!

God denkt er anders over
Ho, zulke pessimistische gedachten gedachten wil ik niet hebben? Ik pak de borstel weer op en poets het vieze dekseltje tot het glimt. God denkt zo anders over mij, dan ik zelf denk. Hij heeft mij lief met een speciaal soort liefde. Het offer van Jezus aan het kruis is de basis ervan. Daarom schuil ik bij Hem en leg ik mijn negativiteit af. Ik koester in de wetenschap van Zijn liefde.

JIJ?
  • Jij? Je bent waardevol. Je gaat er voor ondanks al je verwarde gevoelens. Je bent aan het knokken om de zin van het leven te hervinden. Weet je wel hoeveel respect ik ervoor heb.
  • Jij, die te weinig energie hebt. Te weinig om echt te leven. Je maakt geen deel uit van de echt wereld. Dat zeg je zelf. Maar ik denk dat jij één van de kurken kunt zijn, waarop de wereld van nu drijft. Ga door in het bemoedigen van mensen, daar ben je sterk in
  • Jij, die je zo eenzaam voelt. Ik denk aan je. Je bent kostbaar. Je doet er toe. Ga op zoek naar de meest stabiele Persoon: Jezus. Hij kan je leven zoveel minder eenzaam maken. Of stuur mij eens een mailtje ...
  • Jij die rouwt om wat je verloren bent: een deel van je lichaam of een deel van je leven. Ik zou je heel voorzichtig willen omarmen. Alleen even een knuffel geven. Om te laten weten dat ik aan je denk. En bid voor mensen zoals jij.

JIJ bent kostbaar!

↬ Update: Deze blog verscheen voor het eerst op 12-01-2015. Wat is dat al lang geleden! Over Gods liefde heb ik dit jaar geschreven op mijn andere blog. Lees: Hoe lief heb ik jou