Mijn getuigenis

Mijn getuigenis, 24 april (voorafgaand aan mijn doop)

Goedemorgen allemaal. Ik vind het zo’n wonder om hier te staan, naast het doopwater en mijn getuigenis te mogen geven. 


De liefde van mijn Verlosser
Vandaag sta hier om te getuigen van de genade en liefde van mijn Verlosser. Dat wil ik doen aan de hand van het gedicht van de 16 jarige William. Hij schreef het in 1864. William stierf jong … Een paar jaar na zijn dood, is er een melodie toegevoegd aan zijn gedicht en daardoor veranderde het voor altijd in een lied. De Engelse versie is mooier en voller dan onze Nederlandse versie maar omdat we bijna allemaal Nederlands spreken gebruik ik toch de Nederlandse versie.

Het is mijn lievelingslied.

Het verwoord precies wat ik vandaag wil zeggen.

Het begint zo:

 

Mijn Jezus, ik hou van U

ik noem U mijn Vriend

Want U nam de straf op U

die ik had verdiend

De grote Verlosser

mijn Redder bent U

'k Heb van U gehouden

maar nooit zoveel als nu

 

Ik noem U mijn Vriend, staat er.

Dat is bijna niet te geloven. Lang geleden was Hij mijn vriend niet. Ik wilde Hem beslist niet als mijn God. Ik had een hekel aan Hem èn aan alles wat met Hem te maken had.

Maar God…

In de Bijbel staat: “het verlorene zal Ik (God) zoeken”. Dat deed Hij. Hij vond mij in het donker op een weg, ver bij Hem vandaan. Hij gebruikte daar het sterven van mijn opa voor. God werd realiteit voor mij. Opeens zag ik wie ik was, voor deze God. En een klein beetje zag ik, wie deze God was. De God van mijn opa. Hoe ontzagwekkend mooi, maar ook: hoe rechtvaardig, hoe heilig. Hoe ver bij mij vandaan.  Onbereikbaar voor iemand als ik. Het deed van binnen pijn, dat ik deze God had weggezet had als een vaag  historisch figuur. Mijn vijandschap en mijn zonden werden een zware last. De dingen die ik op kon lossen, die loste ik op, zoals geld teruggeven aan de mensen van wie ik het zogenaamd geleend had. Ik vloekte niet meer. Ik probeerde niet meer te liegen. Maar de dingen vanbinnen, die ik niet op kon lossen stonden levensgroot tussen God en mij in. Ik kon ze niet wegpoetsen. Ik had er zo'n spijt van. Berouw. Ik kon niet geloven dat het ooit  goed zou kunnen komen tussen Hem en mij.

Maar God…

In de Bijbel staat: “De Zoon van de mensen (Jezus, de Messias) is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ik sta hier voor jullie als een levend getuige van deze waarheid.

Jezus kwam. Hij kwam in mijn leven, door Zijn Woord (de Bijbel), door allerlei omstandigheden. Hij zocht me op, Hij riep me naar Zich toe. En … Hij vergaf mijn zonden.

Proces van 2 jaar
Ik zegt dit heel beknopt maar het omvat een proces van zeker twee jaar. Het zoeken naar waarheid, naar Hem, het verdriet over mijn zonden, mijn ongeloof en het gevonden worden door Hem.

Het is echt waar: “Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.” Hij zegt: “Die tot Mij komt zal ik nooit, nooit uitwerpen.” Hij redde mij uit die de klauwen van de Tegenstander van God. Hij trok mij weg uit de duisternis en maakte mij brandschoon. Zo schoon als dit witte doopkleed dan ik nu draag.

Mijn vriend
En daarom noem ik Hem mijn vriend. Want Hij nam de straf op Zich, die ik had verdiend. En daarom herhaal ik vandaag de woorden van William:


Mijn Jezus, ik hou van U

want U hield van mij

Toen U aan het kruis hing

een wond in uw zij

Voor mij de genade

een doornenkroon voor U

'k Heb van U gehouden

maar nooit zoveel als nu.

 

Hij houdt mij vast
Op een dag als vandaag, kijk ik terug naar al die 37 jaar dat ik Hem nu volgen mag. Deze Jezus. ‘k Heb van Hem gehouden. Maar mijn liefde was niet altijd warm en mijn vertrouwen in Hem niet ijzersterk. Ik struikelde en duikelde. Maar Hij hield mij vast.

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij (de hemelse Vader Zelf) ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

 

En daarom zeg ik:

Ik zal van U houden

In leven en dood

En ik wil U prijzen,

Zelfs dan in mijn nood.

Als ik kom te sterven,

Dan roep ik tot U:

‘k Heb van U gehouden,

Maar nooit zoveel als nu.


Hij overwon mijn ja-maars
Hier sta ik en Ik wil niet anders. Hij overwon al mijn ja-maars, al mijn struikblokken door Zijn eigen Woord. Uit gehoorzaamheid en in liefde voor Verlosser, wil ik alsnog gedoopt worden met de doop die Hij  bevolen heeft.

Geloofd zij God, Die Zijn genade

Aan mij heeft groot gemaakt;

Geen opmerkingen: